Palit-Pangalan: Kami ang ICON Pinas!

Magandang araw, ICONists!

Masayang ibinabahagi ng aming P-Rep team sa inyo ang isang malaking balita tungkol sa pagbabago ng aming pangalan. Tama ang nabasa niyo! Mula sa pagiging Icon Pilipinas, bago na ang pangalan ng aming grupo at tatawagin na itong ICON Pinas!

Ang background

Una naming pinasok ang ICON ecosystem bilang P-Rep #105 nitong Pebrero 2020. Ginawa namin ito bilang mga ICX enthusiast na may sapat nang kaalaman at labis na pagkahumaling sa napakalawak na maaabot ng proyektong ito!

Sa katunayan, sobra kaming inspired at motivated na magparehistro ng aming sariling P-Rep node matapos na makita ang napakaraming koponan sa ibat-ibang bahagi ng mundo na gumagawa nito, sa isang regular na batayan.

P-Rep Locations (10/25/20)

Sa mga panahong iyon, kahit na hindi namin alam ang mas malalim pang detalye sa kung ano ang eksaktong ginagawa ng isang P-Rep upang maghatid ng kontribusyon sa ICON Project, sobra kaming namangha na maraming mga koponan mula sa ibat-ibang bansa ang nakarehistro, tulad ng mga sumusunod:

  • ICON Sweden
  • ICON Thailand
  • ICX Australia
  • ICON USA
  • etc.

At dahil ang aming koponan ay matatagpuan sa Maynila, natural na una naming maiisip na irehistro ang pangalang ICON Philippines sapagkat ito ang mas makabuluhan.

Gayunpaman, matapos naming pag-isipan at isaalang-alang kung ano ang magiging opisyal na pangalan ng aming koponan, sa kalaunan ay mas napili namin ang Icon Pilipinas.

Ano nga ba ang eksaktong dahilan?

Pilipinas ang lokal na pangalan na tumutukoy sa ating bansa na may 7,000+ na mga isla.

Bukod dito, dahil alam namin sa simula pa lamang na nais naming mag-pokus pagdating sa “community building”, naisip namin na ang paggamit sa salitang Pilipinas bilang pangalan ng aming koponan ay magpapukaw ng isang tiyak na pagmamalaki at kagalakan mula sa aming mga lokal na miyembro (na kung iisipin, tiyak na tiyak ay may malaking epekto sa bawat isa).

Kaya, kami ay nakatitiyak na mayroon kaming sapat na dahilan upang ilunsad ang pangalan ng aming koponan bilang Icon Pilipinas, at kahit ngayon ay hindi namin ito pinagsisisihan, dahil sa puntong iyon, alam namin na iyon ang tamang desisyon.

Mga Unang Reaksyon

Gayunpaman, matapos naming ilunsad ang ibat-ibang channel namin sa social media (hal, Twitter, Facebook, Telegram, YouTube, atbp.), mabilis naming natuklasan na ang pangalang Pilipinas ay hindi palaging madaling tandaan, o wastong i-ispell para sa maraming tao…

Sa napakaraming okasyon, makakakita kami ng mga tugon tungkol sa aming koponan sa social media kasama ang isa sa mga sumusunod na maling pagbaybay ng Pilipinas:

  • Philipinas
  • Philippinas
  • Pilipines
  • Filipinas
  • etc.

Ngayon, kung iyong iisipin, hindi ito isang bagay na dapat maging surpresa para sa sinuman …

Tutal naman, sa unibersal na wika, mayroong isang magandang dahilan kung bakit nakakagulo ang P at F na nangyayari nang madalas, sa pang-araw-araw na gamit.

Isa itong malaking hamon, at kung kami’y magbabalik-tanaw, ito ay isang bagay na minaliit ng aming koponan bilang potensyal na “pitfall” sa aming hangarin na magkaroon ng isang pangalan na “simple at madaling” gamitin.

Patuloy na Paglago

Gayunpaman, lubos pa rin naming nagustuhan ang pangalang Icon Pilipinas at hindi namin inisip na palitan ito sa mga sumunod na buwan, kasabay ng paglaki at paglago ng aming lokal na komunidad.

Kung maalala ninyo mga ICONist, isinagawa ng aming koponan ang ICON TikTok Battle! at isa sa mga surpresang dala ng aktibidad na ito (sa aming kaalaman) ay ang KAUNA-UNAHANG merchandise na tampok ang logo ng Icon Pilipinas (ang ambag na ito ay mula ka @matT325, isa sa mga pinakamasidhing miyembro ng aming komunidad🥳).

ICON TikTok Battle! community member contribution

At syempre, lubos kaming nasiyahan (sa katunayan ay labis-babis) sa ipinamalas na pagsisikap gaya ng nabanggit sa itaas, sapagkat sa mga oras na iyon, wala sa aming plano na magtaguyod ng sarili naming merchandise store. Para sa amin, bagama’t isa itong napakabatang ideya, ito naman ay isang maganda surpresa.

At kasunod nito, isa namang mock-up design na konsepto ng isang team t-shirt ang ibinahagi sa aming komunidad (shout out sa aming miyembro na si @hijiogemaung para sa kanyang natatanging ambag)…

Isang conceptual na disenyo para aming t-shirt

At ang pinakamasayang bahagi ay ang kabuuang tugon ng aming komunidad sa mga kontribusyong ito, na kung saan ay sobrang positibo at puno ng pagsuporta!

Kung kaya’t ipinanganak ang ideya ng pagkakaroon ng sarili naming online merch store…

Ilang araw bago ang pagtatapos ng ICON TikTok Battle! event, sinubukan ng aming koponan na gumawa ng sarili naming website. Iniisip namin ano nga ba ang magaganda at papatok na mga produkto ang pwede naming i-alok para sa mga masigasig na miyembro ng aming komunidad.

Kaya’t aming napagtanto.. Kung nanaisin namin na maglunsad ng isang merch store, kailangan naming seryosong suriin ang mga bagay na may kaugnayan dito, katulad na lang ng compliance, upang makasigurado na ito ay mangyayari sa tamang paraan.

Pagkatapos ng ilang malalim na pananaliksik, nalaman ng aming koponan na maaaring magdulot ng suliranin kung gagamitin namin ang salitang Pilipinas sa mga plano naming ipagbili sa hinaharap. Ang mga salitang Pilipinas/Philippines/PH/etc. ay hindi pwedeng maging komersyalisado.

At dahil dito, gusto naming bigyang-diin na sa simula pa lamang, ang tanging hangarin lang namin para sa aming koponan ay iyong makakapagbuklod sa aming komunidad (makapaghikayat sa aming samahan na bumuo ng isang natatanging bagay na maipagmamalaki ng lahat!).

Sa totoo lamang, pagkatapos namin itong pag-usapan, napagkasunduan ng aming koponan na hindi kapaki-pakinabang kung susuungin namin ang ganitong klase ng problema.

Kung kaya’t humanap kami ng isang mas mainam na solusyon.

Sa Kasalukuyan

At ang kinalabasan ng aming suliranin ay hindi naman pala kasing hirap ng aming inaasahan sapagkat ang solusyon ay matatagpuan lamang pala sa aming orihinal na pangalan!

ICON Pinas.

Kapag sinabi nating “Pinas” patungkol pa rin ito sa “local vibe” ng mga Pilipino. At hindi lamang iyan. Ang salitang “Pinas” ay palayaw ng bansang Pilipinas.

Sa katunayan, may mga taong nakikipagtalo na bakit hindi na lamang baguhin ang pangalan ng bansa at gawin itong Pinas.

“I suggest we change Pilipinas, not to ‘Filipinas’ but to ‘Pinas,’” Sabel exclaimed. “It avoids all the P and F controversy, it’s short and practical, and that’s how many Filipinos, including OFWs and expatriates, refer to their country anyway — in a loving sort of manner: ‘I’m visiting Pinas’; ‘When were you last in Pinas?’ And in a weirdly tender way, they sometimes call it Naspi.”

Samakatuwid, patungkol sa pagpukaw ng pagiging “proud” ng lokal na komunidad, lubos naming batid na ang pagpapalit ng pangalan ng aming grupo mula sa Icon Pilipinas tungong ICON Pinas ay hindi makakahadlang sa patuloy naming paglago at pag-unlad.

Bukod dito, ang ICON Pinas ay mas maikli at madaling isulat, mas kaunti ang letra, at dapat talagang alisin ang anumang maling pagbaybay at pagkalito sa mga titik F at P (na amin nang inaasahan).

At panghuli, matapos ang masusing pagdisenyo at paggawa sa panibagong logo ng ICON Pinas, kami ay sobrang nananabik sa mga padating na katugunan at resulta!

Sa kabutihang palad, sa halip na iwasan namin ang mga pagbabago na gaya nito, nakakatuwa na maagang tinanggap at niyakap ng aming koponan at komunidad ang bagong pangalan na ICON Pinas pati na rin ang bagong logo. 🙌 😎

Hangad namin ang pagsang-ayon ninyong lahat sa desisyon naming ito.

Anuman ang mangyari at anumang maging pangalan ng P-Rep namin, mananatili kami sa isang adhikain:

Itaguyod at palaguin ang kamalayan ng ICON gamit ang ibat-ibang posibilidad sa abot ng aming makakaya! 💪

Ngayon, sa ICON Pinas, kami’y nagbabalik na puno ng enerhiya!

P.S. Siya nga pala, paparating na ang aming merch store kaya’t balik-trabaho kaming lahat! 🥳

Marami pong salamat sa inyong pagbabasa!

Alamin ang iba pang detalye tungkol sa ICON Pinas sa pamamagitan ng mga sumusunod:

Facebook: https://www.facebook.com/IconPinas/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqkwvlG2636SqqtjOYAxOhQ

Twitter: https://twitter.com/IconPinas

Instagram: https://www.instagram.com/iconpinas

Telegram: https://t.me/icon_pinas

Medium: https://iconpinas.medium.com/

Disclaimer: Lubos na PABAGU-BAGO ang presyo ng salaping kripto! Marami din ang spekulasyon sa pag-aaring gaya nito kung kaya’t marapat na magsaliksik muna bago bumili nito. Huwag kailanman ilagay ang mas malaking kapital sa peligro sa pagbili ng salaping kripto kung hindi ka komportableng isakripisyo ito!

Palagi naming paalala na maging maingat kung nais mo itong ipagpatuloy at para sa iyong mga katanungan, mangyaring kumunsulta sa isang propesyonal na tagapayo sa pananalapi (financial advisor).

--

--

--

A P-Rep from 🇵🇭 representing the ICON Project. To learn more about ICON, please visit: https://icon.foundation/?lang=en

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ICON Pinas

ICON Pinas

A P-Rep from 🇵🇭 representing the ICON Project. To learn more about ICON, please visit: https://icon.foundation/?lang=en

More from Medium

Cat Bookstore — Dev Log #2

How Princess Diana as a Loving Mother Redefined Royal Motherhood?

JS-06 — JavaScript for Programmers, Chapter4to6, Summary, Part2

I had a brilliant poem to write, but the image of money wouldn’t load.